3.2.16

Γρήγορα κι αργά

Σίγουρα, ο κλοιός
στενεύει.
Πετάω φωτοβολίδες
καμιά
ανταπόκριση.
Δεν μου προξενεί
έκπληξη.
Μόνο το ότι
συνεχίζω.


Ειδικά
ενώ ξέρω
ότι το τέλος
είναι
εκεί
κι
εδώ.